İnsan Kaynakları

Bizimle çalışmak isterseniz öz geçmişiniz ile birlikte insan kaynakları bölümüne müracaat edebilirsiniz.
İnsan Kaynakları

 

Eğitim

İnsan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı ve maksimum hasta memnuniyetini hedeflemektedir. Hizmet kalitesinin arttırılmasını ve personelimizin üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz;

  • Personelimizin birbirleriyle ve hasta ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak,
  • Personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, yeteneklerini geliştirmek,
  • Yerinde ve doğru karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini geliştirmek,
  • Kendilerine olan güvenlerini arttırmalarını sağlamak.

Performans

Performans sistemimizde, kurumumuzun hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında denge sağlayarak, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını organize eden, devamlı bir süreç oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin hem hedeflere ulaşma derecesi, hem de işin yapılmasında aranan özelliklerin sergilenmesi değerlendirilir.

Çalışanlarımızın gerçek anlamda performanslarını ölçerek kariyer basamaklarında yükselmelerini sağlamak diğer bir amacımızdır.

İşe Alım Süreci

Kurumumuza başvurular; web sitemiz üzerinden ya da bizzat başvurularak yapılmaktadır. Başvurular değerlendirilerek veri tabanında saklanmaktadır. Pozisyon açığı olan kadrolar için uygun adaylarla irtibata geçilmekte ve yapılan görüşmeler neticesinde istihdam sağlanmaktadır.

1. Genel Sorumluluklar

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp  görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.